عملیات حفاری و خاکبرداری و به دنبال آن پایدارسازی دیواره‌­های گود به علت تغییرات متغیرهای خاک در عمق و وجود لایه­‌های مختلف و همچنین امکان نشت آب از دیواره‌­ها و یا برخورد با منابع آب زیرزمینی دارای چالش­‌های فراوانی است. در نواحی شهری به علت وجود سازه‌­های مختلف و حساس در اطراف گود و حساسیت آن­‌ها به کوچکترین تغیرمکان بر دشواری‌­های این عملیات اضافه می­‌کند. مجموعه بسپار پی ایرانیان با دارابودن تیم فنی مجرب و توانایی اجرای روش­‌های مختلف پایدارسازی گود، می­‌تواند بهترین راهکار از نظر فنی و بهینه‌­ترین راه ­حل از نظر اقتصادی را برای پروژه‌­های شما طراحی و اجرا کند.