پايدارسازی و گودبرداری مجتمع اداری و تجاری ملت 2-لتمال

1387-90آرشیو پروژه‌هاتحکیم و تثبیت گودخاتمه‌ یافته
 • محل اجرای پروژه تهران، منطقه 22
 • نام کارفرما شرکت ساختمانی بانک ملت
 • روش پایدارسازی ترکیب نیلینگ و انکراژ
 • عمق نهایی گود 34 متر
 • تاریخ شروع و مدت اجرا مهر 1390 - 8 ماه
 • وضعیت پروژه خاتمه یافته
مشاور: مشارکت شرکت های توان ساخت و ارگ بم پیمانکار اصلی: شرکت گوپله پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپار پی ايرانيان عمق گود: 34 متر سطح جداره: 15242 مترمربع متراژ نیل و انکر: 51828  متر   پروژه پايدارسازی مجتمع تجاری ملت 2 (لتمال) واقع در منطقه 22 شهر تهران با توجه به گســتردگی زمين […]
 • مشاور: مشارکت شرکت های توان ساخت و ارگ بم
 • پیمانکار اصلی: شرکت گوپله
 • پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپار پی ايرانيان
 • عمق گود: 34 متر
 • سطح جداره: 15242 مترمربع
 • متراژ نیل و انکر: 51828  متر

 

پروژه پايدارسازی مجتمع تجاری ملت 2 (لتمال) واقع در منطقه 22 شهر تهران با توجه به گســتردگی زمين پروژه (مســاحت زمين حدودا 14000 مترمربع) و زمان انجام پروژه (فصل پاييز و زمســتان)، از نقطه نظر سرعت اجرا و راندمان در کنار توجه ويژه به مسائل فنی از پروژه‌های شاخص پايدارسازی انجام شده در کشور می‌باشد. برخورد به زون‌هايی که خاک دارای چســبندگی بســيار کم بوده، در نتيجه ناپايداری موضعی بلافاصله پس از خاکبرداری در آن ايجاد شده موجب شد با اتخاذ روش‌های ويژه خاکبرداری ضمن بازسازی فضاهای خالی ايجاد شده در محل جداره با استفاده از مصالح پر کننده سبک و تزريق دوغاب در اين مواضع از ريزش‌های بيشتر و تغيير شکل‌های جداره جلوگيری شود. در ضلع شمال شــرق پروژه به خاک دستی به ارتفاع نزديک به 20 متر ناشــی از احداث رمپ دسترسی ساختمان در حال ساخت ضلع شرقی برخورد شد که در مطالعات ژئوتکنيک اين زون ديده نشــده بود. با شناسايی به هنگام خاک دستی طرح تقويتی متناسب با مشخصات ژئوتکنيک اين خاک از نظر پايداری و تغييرشکل توسط عوامل فنی شرکت بسپار پی ايرانيان طراحی و اجرا شــد در نهايت با انجام مونيتورينگ و پايش مستمر تغيير شکل‌های جداره گود، ميزان تغيير شکل‌ها در محدوده مجاز کمتر از مقادير پيش‌بينی‌شده در طراحی بدست آمد.

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجموعه بسپار پی ایرانیان است.

02175961

نیاز به مشاوره دارید؟