بر پایه دانش بدست‌­آمده در طول پروژه­‌های انجام‌­شده شرکت بسپار پی ایرانیان، واحد فنی این شرکت دانش فنی لازم برای هدایت و کنترل پروژه‌­های ژئوتکنیکی را به دست آورده‌­است. از این رو این شرکت بر آن شد تا با ایجاد بخشی جدید خدمات مشاوره تخصصی ژئوتکنیک به پروژه­‌ها ارائه نماید.