برچسب دو

1400
پایدارسازی گود ساختمان جهان کودک
مهار متقابل (استرات)
شرکت توسعه پایدار ایرانیان
1400
پایدارسازی گود برج دیبا
مهار متقابل (استرات)
جناب آقای مهندس مقدم
1395
پایدارسازی و گودبرداری برج اداری سامان فراز
ترکیب نیلینگ، انکراژ و شمع
شرکت بهناد بنا به نمایندگی از بانک سامان

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجموعه بسپار پی ایرانیان است.

02175961

نیاز به مشاوره دارید؟