آرشیو پروژه‌ها

پایدارسازی بیمارستان آتیه 1393
گودبرداری و پایدارسازی بیمارستان آتیه غرب
ترکیب نیلینگ، انکراژ و شمع بتنی (دیوار برلنی)
شرکت طلوع آتیه غرب
پایدارسازی مجتمع سهیل 1392
پایدارسازی و گودبرداری مجتمع فرهنگی تجاری سهیل
ترکیب نیلینگ، انکراژ و شمع (دیوار برلنی)
شرکت توسعه پایدار ایرانیان
تحکیم و بهسازی 1392
پایدار سازی پروژه مجتمع چند منظوره فرمانیه (امام رضا)
ترکیب نیلینگ، انکراژ و شمع (دیوار برلنی)
شرکت توسعه عمران رهاد
1391
پایدارسازی و گودبرداری پروژه مجتمع تجاری تات (آینده)
ترکیب نیلینگ و انکراژ
شرکت البرز تات
گودبرداری 1390
پايدارسازی و گودبرداری مجتمع اداری و تجاری ملت 2-لتمال
ترکیب نیلینگ و انکراژ
شرکت ساختمانی بانک ملت

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجموعه بسپار پی ایرانیان است.

02175961

نیاز به مشاوره دارید؟