طراحي و اجراي تحكيم بستر ساختمان تجاري- اداري امام خميني رشت به روش ميكروپايل

 

 

طراحي و اجراي تحكيم بستر ساختمان تجاري- اداري امام خميني رشت به روش ميكروپايل

کارفرمای اصلی: آقاي علی فروتن

 مشاور : مهندسين مشاور آباد

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: آذر 1387                                   

 مدت اجرا: 1 ماه

طول کل میکروپایل: 768 متر

محل پروژه: استان گیلان- شهرستان رشت

 

ساختماني كه در بستر آن از ميكروپايل استفاده گرديده، از مجموعه ساختمان هاي پروژه امام خميني واقع در رشت مي باشد كه مانند بخش مجاور آن، با بكارگيري اين روش تحكيم بستر، امكان احداث ساختمان 9 طبقه تجاري-اداري بر روي بسترست با تناوبي از لايه هاي رس و لاي فراهم گرديده است. اجراي عمليات زير تراز آب زيرزميني، عمليات اجرايي ميكروپايل در محيط شهري شلوغ در مجاور ساختمان هاي قديمي فرسوده، سرعت پيشرفت كار، اطمينان فني از تحكيم بستر با تست بارگذاري مستقيم از جمله مزاياي خاص اين روش در مقايسه با استفاده از شمع هاي سنتی در جاريز يا كوبشي در بستر پي ساختمان مذكور مي باشد .