طراحي و اجراي تحكيم بستر ساختمان بانك پاسارگاد خيابان مطهري رشت به روش ميكروپايل

 

طراحي و اجراي تحكيم بستر ساختمان بانك پاسارگاد خيابان مطهري رشت به روش ميكروپايل

کارفرمای اصلی: بانك پاسارگاد

 مجري : شركت معماران پيشرو                         

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: خرداد 1388                                   

 مدت اجرا: 45روز

طول کل میکروپایل: 1184 متر

 

محل پروژه: استان گیلان- شهرستان رشت

اجرای میکروپایل در این پروژه جهت تحمل بارهای سازه 9 طبقه با اسکلت فولادی پیش بینی شده بوده است. تراز بتن مگر جهت اجرای میکروپایل حدود 1 متر زیر سطح آب زیر زمینی بوده و با اجرای میکروپایل علاوه بر تحکیم بستر جهت تحمل بارهای ساختمان در حالت استاتیک و زلزله، کمک چشمگیری به کنترل تراوش آب نمود. عمق میکروپایل های پروژه 8 متر و تزریق دوغاب سیمان با فشار تا 10 اتمسفر در لایه های مختلف بستر به صورت مرحله ای توسط پکر ویژه صورت گرفت. آزمایش بارگذاری کنترلی میکروپایل عملکرد مناسب آن را در تحمل بارهای وارده از سوی سازه و کنترل نشست ها در محدوده تعریف شده (کمتر از 5 میلی متر) را مورد تایید قرار داد.