دیوار خاک مسلح ژئوگریدی بزرگراه امام علی (ع) - راستگرد بزرگراه بابایی

 


طراحی و اجرای پروژه احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی بزرگراه امام علی (ع) - راستگرد بزرگراه بابایی

کارفرما: شهرداری منطقه یک تهران                                                                     

پیمانکار  تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: : اسفند 1387

مدت اجرا: 4 ماه 


مصالح مسلح کننده : ژئوگرید پلی استر با پوشش pvc Armatex G                                                                 

مقدار کل مصالح مسلح کننده: 10000 مترمربع

نمای دیوار : بلوک بتنی گلدانی

محل پروژه: استان تهران ،شهر تهران

 

این دیوار در حاشیه بزرگراه و جهت ساماندهی و زیبا سازی منظر شهری به همراه ایجاد خاکریز ایمن در مجاورت مجتمع مسکونی احداث شده است. دیوار فوق در 2 طبقه با حداکثر ارتفاع 7 متر ساخته شده و کلیه مراحل طراحی، تأمین مصالح و اجرا توسط شرکت بسپارپی ایرانیان صورت پذیرفته است. ایجاد قوس طولی و امکان سبز شدن نما با تعبیه نمای بلوک بتنی از مزایای اجرای این دیوار بوده است. زاویه تمایل سطح نما نسبت به افق امکان کاشت و سبز شدن گیاه در بدنه دیوار را میسر نموده است..