دیوار خاک مسلح ژئوگریدی جایگاه تماشاچیان دره فرحزاد

طراحی و اجرای پروژه احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی جایگاه تماشاچیان دره فرحزاد

کارفرما: سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

مشاور: شرکت پارهاس

پیمانکار: شرکت گرانش                                                                     

پیمانکار  تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: : بهمن1387

مدت اجرا: 2 ماه 


مصالح مسلح کننده : ژئوگرید پلی استر با پوشش pvc Armatex G                                                                 

مقدار کل مصالح مسلح کننده: 6000 مترمربع

نمای دیوار : بلوک سیمانی با چیدمان گلدانی

سطح کل نما: 400 متر مربع

محل پروژه: استان تهران ،شهر تهران

 

دیوار خاک مسلح جایگاه تماشاچیان در حاشیه دره فرحزاد در مجاورت استادیوم ورزشی این محل قرار دارد. در احداث این جایگاه از خاکریز مسلح ژئوگریدی با پانل های بتنیL شکل به عنوان سکوی استقرار تماشاچیان استفاده شده است. پانل های بتنی در قطعات بزرگ به صورت پیش ساخته در کارخانه تحت شرایط خاص کنترل کیفیت ساخته و در محل مربوطه نصب شده اند. تعبیه سیستم زهکشی مناسب در خاکریز به دلیل وجود جریانات آب در مجاورت رودخانه از نکات کلیدی این پروژه می باشد..