• پی سی تمپلیت
 • 12
 • 14
 • 33
 • 9701
 • 9703

سخن مدیر عامل

شرکت بسپار پی ایرانیان در آستانه دهه دوم فعالیت خود با تکیه بر مبانی و فلسفه شکل گیری خود که همان در اختیار گرفتن دانش و فناوری های نوین مهندسی در زمینه طراحی، تأمین مصالح و اجرای پروژه های مهندسی ژئوتکنیک می باشد در جهت رشد و تعالی هر چه بیشتر گام برمی دارد. تجربه یک دهه فعالیت موفق مجموعه بسپار پی ایرانیان را به عنوان مجموعه ای حرفه ای، نوآور و قابل اعتماد نزد جامعه حرفه ای کشور معرفی نموده است. بی شک تلاش خلاقانه کلیه همکاران شرکت در کنار اعتماد کارفرمایان، دستیابی به این مهم را در خلال این سالها امکان پذیر نموده است. اکنون در آغاز دهه دوم فعالیت، در جهت تحقق چشم انداز سازمان و در مسیر ماموریتهای تعریف شده، شرکت بسپارپی ایرانیان تلاش در جهت تبدیل شدن به مجموعه ای در تراز شرکتهای تخصصی ژئوتکنیک بین المللی جهت انجام پروژه های بزرگ ملی و فرامرزی را وجه همت خود قرار داده است. به یقین تکیه بر دانش فنی متخصصان و مهندسان ایرانی، استفاده از تحقیقات دانشگاههای کشور و دستیابی به دانش فنی نوین در سایه ارتباط موثر حرفه ای با مراجع بین المللی، دستیابی به این هدف را در سایه لطف پروردگار امکان پذیر می نماید.

 

 

نظر به فعالیت های ژئوتکنیکی متعدد شرکت بسپار پی ایرانیان در نواحی شمالی کشور از بدو تاسیس تا کنون ، هیئت مدیره این شرکت تصمیم گرفت جهت مدیریت و اجرای مطلوب پروژه های موجود در این منطقه ، دفتری را در شهر بابلسر تاسیس نماید.

باتوجه به شرایط ژئوتکنیکی مناطق شمالی ، ضرورت عملیات بهسازی خاک در اکثر پروژه های ساختمانی احساس میشود و شرکت بسپار پی ایرانیان نیزتا به امروز چندین پروژه پایدارسازی و بهسازی خاک در ناطق به انجام رسانیده است.

امید است با تاسیس دفتر شمال کشور شرکت ، بتوانیم خدماتی ارزنده و با کیفیت بالاتر به کارفرمایان گرامی ارائه نماییم.

جدیدترین پروژه ها

 • پروژه همقدم
  پروژه همقدم
 • پروژه سهیل
  پروژه سهیل
 • پروژه ابن سینا
  پروژه ابن سینا
 • پروژه مطهری
  پروژه مطهری
 • پروژه بیمارستان آتیه 2
  پروژه بیمارستان آتیه 2
 • پروژه ونوس
  پروژه ونوس
 • پروژه برج های اداری حکیم
  پروژه برج های اداری حکیم