هیئت مدیره

 • آقای مهندس روزبه صالح آبادي
  آقای مهندس روزبه صالح آبادي

  سمت: مديرعامل و عضو هيأت مديره
  تحصيلات: كارشناس مهندسي عمران،دانشكده فني دانشگاه تهران،  كارشناس ارشدمهندسي زلزله،پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي

  Source: http://www.basparpey.com/index.php/sliders/members-of-board

 • آقای مهندس سامان دریادل
  آقای مهندس سامان دریادل

  سمت: عضو هیئت مدیره
  تحصيلات: كارشناس مهندسي عمران،دانشكده فني دانشگاه تهران،
  Source: http://www.basparpey.com/index.php/sliders/members-of-board

 • آقای مهندس مهردادميراسماعيلي
  آقای مهندس مهردادميراسماعيلي

  سمت: نايب رئيس هيأت مديره
  تحصيلات: كارشناس مهندسي عمران،دانشكده فني دانشگاه تهران،

  كارشناس ارشدمديريت دانشكده اقتصادومديريت دانشگاه شريف (MBA)
  Source: http://www.basparpey.com/index.php/sliders/members-of-board