ايده تاسيس شرکت بسپارپي ايرانيان در زمستان 1386 با درک لزوم شکل گيري مجموعه اي به عنوان پيمانکار تخصصي بهسازي خاک، توسط جمعي از دانش آموختگان دانشکده فني دانشگاه تهران شکل گرفت. اين موضوع در فروردين ماه 1387 منجر به تاسيس شرکت بسپارپي ايرانيان گرديد. اين مجموعه بادر اختيار گرفتن دانش فني روز دنيا و تکيه بر فناوري هاي نوين مهندسي در زمينه طراحي، تامين مصالح، مديريت و اجراي پروژه هاي مهندسي ژئوتکنيک فعاليت مي­نمايد. ارائه خدمات فني جامع در قالب يک مجموعه واحد از عمده عوامل موفقيت پروژه­هاي اين شرکت بوده است. احترام به حقوق کارفرمايان و ساير ذينفعان، تلاش در جهت بسط و گسترش تکنيک هاي نوين بهسازي خاک در مهندسي عمران، استفاده از نيروهاي جوان و متخصص دانشگاهي، تدوين مجموعه تجارب حاصل از طراحي و اجراي پروژه­ هاي مختلف در قالب مقالات و ارائه آن به جامعه مهندسي کشور، از جمله مهم ترين اهداف شرکت در طول ساليان گذشته بوده است.انجام و تحويل بيش از يکصد پروژه از بدو تاسيس شرکت تاکنون و رضايت مندي کارفرمايان از مجموعه خدمات فني شرکت موجب گرديده شرکت بسپارپي ايرانيان به عنوان يکي از مطرح ترين شرکت ها در عرصه مهندسي ژئوتکنيک در کشور شناخته شود.

latest jordan Sneakers | nike shoes half gold half black women for sale