تزریق تحت فشار 

روش تزریق تحت فشار یک روش سریع بهسازی زمین می‌‌باشد که در آن‌ یک یا چند سیال با فشار بالا در خاک تزریق شده و موجب تخریب خاک می‌‌گردد و در نهایت ستون خاک سیمان ایجاد می‌‌نماید. روش تزریق تحت فشار یک روش منتخب بهسازی زمین جهت بهبود عملکرد لایه ضعیف ( از نقطه نظر ظرفیت باربری و نشست)، کاهش خطر روانگریی، مقاوم سازی پی‌ سازه ‌های موجود و آب بندی دیوار‌ها و کف گود می باشد.
 

اختلاط عمیق

اختلاط عمیق خاک (DSM)، اختلاط مکانیکی خاک در محل با دوغاب سیمان به جهت اصلاح خواص فیزیکی‌ خاک می‌‌باشد. روش اختلاط عمیق در گستره وسیعی از موارد بهسازی زمین شامل تثبیت و پایداری شیب، پایداری لرزه ای‌ و دیوار‌های آب بند استفاده می‌‌گردد. در روش اختلاط عمیق، المان‌های خاک و سیمان با حفاری و تخریب خاک توسط  اوگر‌های حفاری و نهایتا اختلاط خاک با دوغاب/سیمان (یا آهک) ایجاد می‌‌گردد. به علاوه می‌توان جهت افزایش سرعت فرآیند ساخت ستون‌های خاک-‌سیمان با کیفیت و همگنی بیشتر از روش توربوجت (Turbojet) استفاده نمود. روش توربو جت روش بهسازی ترکیبی‌ از دو روش اختلاط مکانیکی و تزریق تحت فشار می‌‌باشد.
 

ریز شمع ها

ریز شمع ها، شمع های با قطر کوچکی هستند که تا عمق مورد نظر با لوله فلزی مشبک با قطر کم یا میلگرد فولادی و یا ترکیبی‌ از این دو مسلح گردیده و با تزریق دوغاب سیمان موجب بهبود خواص خاک می‌‌گردند. در ریز شمع ها مقاومت اصطکاکی ما بین ریز شمع و خاک موجب انتقال نیرو‌های فشاری و کششی به خاک اطراف می شود. ریز شمع ها عموما  جهت مقاوم سازی پی‌ سازه ‌های موجود، کاهش نشست در زیر فونداسیون و مقابله با پدیده روانگرایی استفاده می‌‌گردد.
 

شمع 

شمع CFA نوعی شمع بتنی درجا می باشد که با پیشروی اوگر پیوسته و ممتد تا عمق مورد نظر و سپس پمپاژ بتن از میان اوگر در حین خروج اوگر از شفت ایجاد می‌‌گردد. در مواردی می‌‌توان با کار گذاشتن قفسه آرماتور در شفت موجب افزایش ظرفیت باربری و مقاومت برشی شمع گردید. از آنجایی که عملیات ساخت شمع ‌های CFA بدون لرزش و صدا بوده، می‌‌توان از این شمع‌ها در محیط‌های شهری استفاده نمود.
 
 

ستون سنگی(در دست توسعه)

ستون‌های سنگی به المان‌های طولی از جنس سنگ یا شن اطلاق می‌‌گردد که جهت بهسازی خاک‌های ریز دانه و  به منظور افزایش ظرفیت باربری، کاهش نشست ، کاهش پتانسیل روان گرایی و افزایش زهکشی استفاده می‌‌گردد. . ستون‌های سنگی به دو روش جایگزینی ارتعاشی (Vibro-replacement) و جابجایی ارتعاشی (Vibro-displacement) اجرا می گردند.