دیوار دیافراگمی

دیوار دیافراگمی دیوار مسلح بتنی است که به صورت درجا اجرا می گردد. دیوار دیافراگمی مشکلات گودبرداری های عمیق در حضور سطح آب زیر زمینی بالا و خاک ریزدانه و پایداری فونداسیون سازه در مجاورت گود را کاهش می دهد. دیوار دیافراگمی به کمک یک ترانشه با ضخامت کم در خاک حفاری می گردد و پایداری ترانشه ایجاد شده به صورت موقت توسط دوغاب بنتونیت حفظ می گردد تا بتن به کمک لوله ترمی جایگزین شود. ضخامت این نوع دیوارها به طور معمول بین 500 تا 1500 میلیمتر متغیر است و بسته به تجهیزات حفاری تا عمق 50 متر نیز قابل اجرا می باشد.
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 

شمع

شمع یک المان قائم می باشد که در مهندسی ژئوتکنیک کاربردهای متنوعی دارد. انتقال فشار سربار به لایه های عمیق خاک، پایدارسازی دیواره گود و کاهش خطرات ناشی از روانگرایی از کاربردهای شمع است. شمع ها را می توان با توجه به طراحی ( باربر نوک شمع، اصطکاکی و یا ترکیبی از این دو) یا با توجه به روش اجرای آن (کوبشی یا حفاری درجا) تقسیم بندی نمود. شمع های کوبشی توسط کوبش، جک زدن یا ارتعاش و جابه جایی خاک در اطراف شمع  به داخل خاک رانده می شوند. در حالی که در شمع های حفاری درجا، پس از حفاری چاه خاک با مصالحی دیگر جایگزین می شود. شمع های اصطکاکی به طور معمول در خاک های چسبنده اجرا می گردد. شمع های درجا در ترکیب با نیل و انکر می تواند به عنوان یک سیستم پایدارسازی گود استفاده گردد.
 
 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

سپر کوبی

دیوار های سپری روش مناسبی برای مقابله با فشار جانبی آب یا خاک می باشد. سپری ها با کوبش مقاطع پیش ساخته فلزی یا بتنی در خاک اجرا می گردند. در برخی انواع خاک می توان از ارتعاش جهت رانش سپری به داخل خاک به جای کوبش استفاده نمود. دیوار سپری با اتصال مقاطع سپری ها به یکدیگر به صورت متوالی اجرا می گردد. دیوارهای سپری مقاومت سازه ای را  با تجهیز مقاومت مقطع خود تامین می کنند. اگر چه دیوارهای سپری بتن مسلح در گود برداری های عمیق با موفقیت اجرا شده است، به طور متداول دیوارهای سپری فلزی برای این منظور استفاده می گردد.